Ochrana proti odposlechům

  • Fyzická a vizuální kontrola místnosti
  • Technická kontrola místnosti za využití termokamery, inspekční kamery a skeneru rádiových vln, aj.
  • Revize stávajícího bezpečnostního režimu, doporučení, závěrečná zpráva
  • Návrh a realizace technického řešení pro ochranu proti odposlechům

Kontaktní osoba:

Jan Gál - technický manažer

mobil: +420 737 277 072

tel.: +420 572 410 232

email: jan.gal@synot.cz